Integritetspolicy

Gäller från 2024-07-01

Denna integritetspolicy beskriver vilka personuppgifter vi på inthedreaminggarden.se samlar in från dig och hur vi använder dina personuppgifter. Integritetspolicyn beskriver även dina rättigheter och hur du kan utöva dem. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller synpunkter.

Denna integritetspolicy täcker följande områden:

 • När samlar vi in ​​dina uppgifter?
 • Vilken data samlar vi in?
 • Data som vi inte samlar in eller bearbetar.
 • Varför behandlar vi dina personuppgifter?
 • Vem delar vi dina personuppgifter med?
 • Hur länge vi lagrar dina uppgifter
 • Analysverktyg
 • Kakor/Cookies
 • Vilka är dina dataskyddsrättigheter?
 • Säkerhet
 • Länkar till andra webbplatser
 • Personuppgiftsansvarig
 • Ändringar
 • Senast uppdaterad
 • Kontakt

1. När samlar vi in ​​dina uppgifter?

Vi samlar in dina uppgifter när du:

 • Köper våra produkter.
 • Kommunicerar med vår kundtjänst, såsom att ställa frågor, behandla returer, garantier eller reklamationer.
 • Skapar ett konto
 • Anmäler dig till vårt nyhetsbrev.
 • Skickar oss bilder eller annan information.
 • Använder vårt kontaktformulär.
 • Går till vår webbplats. Vår webbplats använder även cookies; för att ta reda på mer om användningen av cookies och hur du kan hantera dem, läs vår Cookiepolicy.
 • När du interagerar med oss ​​på sociala medier (genom att nämna/tagga oss eller genom att kontakta oss direkt).

2. Vilken data samlar vi in?

 • Dina kontaktuppgifter – namn, postadress, mobil- eller telefonnummer, e-postadress.
 • Din IP-adress och information om hur du använder vår webbplats.
 • Köpinformation inklusive ditt val av betalning och transaktionsnummer.
 • Din beställningshistorik.
 • Kundtjänstinformation – all slags kommunikation och korrespondens mellan dig och vår kundtjänstavdelning.
 • Om du surfar på vår webbplats kan vi samla in din IP-adress eller annan enhetsidentifierare, webbläsartyp och version, tidszonsinställning, typer och versioner av plugin-program för webbläsare, operativsystem och plattform och annan information om bärbar enhet.

3. Data som vi inte samlar in eller bearbetar

Vi lagrar eller behandlar inte data från dina kreditkort såsom kortnummer, utgångsdatum eller CVS-nummer. Vi ber dig inte att uppge personnummer. Betalningsleverantörerna ansvarar för att samla in och behandla den typen av data. Nedan hittar du våra betalningsleverantörer och en länk till deras sekretesspolicy.

4. Varför behandlar vi dina personuppgifter?

När du har lämnat din personliga information till oss på In The Dreaming Garden kommer vi att använda denna information för ändamålen och med stöd av den rättsliga grunden som anges nedan:

 • För att kunna uppfylla våra avtal med dig som kund, såsom hantering och leverans av din beställning.
 Köpeavtalet vi har ingått med dig är den rättsliga grunden för behandlingen och är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra våra avtalsförpliktelser och för att fullgöra detta avtal med dig, t.ex. så att vi kan leverera din beställning och få betalt.
 • För att kunna hantera kundtjänstfrågor såsom frågor om våra produkter, returer, garantier och reklamationer.
 Vi kommer att behandla dina uppgifter för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt gällande konsumentlagstiftning och vi kommer att behandla dina uppgifter utifrån den rättsliga grunden som baseras på vårt köpeavtal med dig.
 • För att uppfylla kraven i skatte- och redovisningslagstiftningen – att deklarera och räkna vår försäljning.
 Den rättsliga grunden är att kunna fullgöra våra rättsliga skyldigheter enligt lag.
 • Under exceptionella omständigheter kan vi behandla ytterligare identifieringsinformation från dig för att undvika ekonomiskt bedrägeri eller identitetsstöld.
 Det är vårt legitima intresse att tillhandahålla säkra tjänster som kan förhindra försök att få obehörig åtkomst eller olaglig användning av våra tjänster.
 • För att behandla ytterligare data såsom bilder, videor och andra medier, för olika kampanjer eller lotterier, endast i de fall du deltar i dessa evenemang.
 Den rättsliga grunden är vårt berättigade intresse av att ha möjlighet att administrera eller följa upp tävlingar och evenemang såsom bekräftelse av bidrag, frågor eller information om vinnare.
 • Att skicka vårt nyhetsbrev och reklammaterial – endast i de fall du ger ditt samtycke till det.
 Den rättsliga grunden är vårt berättigade intresse av att kunna ge information om och marknadsföra våra produkter.
 • Att skapa och underhålla ett kundkonto – endast i de fall du har skapat ett konto.
 Den rättsliga grunden är det avtal vi har ingått med dig, det vill säga skapande och underhåll av ditt konto.

5. Vem delar vi dina personuppgifter med?

Vi kommer aldrig att sälja någon av dina personuppgifter till en tredje part och tillhandahåller inte din personliga information till tredje part, såvida det inte krävs enligt lag att göra det eller med undantag för de operativa nödvändigheter som anges nedan:

 • Vi uppger ditt namn, adress, e-post och eventuellt telefonnummer till fraktbolaget som levererar din produkt.
 • Vi överför nödvändiga personuppgifter till leverantörer av redovisningstjänster samt skatte- och andra offentliga myndigheter när specifik lagstiftning kräver detta.
 • Ibland behöver vi bekräfta dina personuppgifter med betaltjänstleverantörer för att förhindra ekonomiskt bedrägeri eller identitetsstöld.

6. Hur länge vi lagrar dina uppgifter

 • Vi kommer att behålla dina uppgifter så länge de behövs för de ändamål för vilka dina uppgifter samlades in och behandlades eller krävs enligt lagar och förordningar. Det innebär att vi behåller dina uppgifter så länge det är nödvändigt för fullgörandet av ett kontrakt och som krävs enligt lagringskrav i lagar och förordningar.
 • Vi lagrar dina personuppgifter som du har lämnat under din kontoregistrering på vår webbplats, eller registrering för vårt nyhetsbrev i två (2) år från din senaste inloggning eller tills du ber oss ta bort ditt konto. Du kan när som helst avregistrera dig från vårt nyhetsbrev.
  Vi lagrar dina personuppgifter under produktion och leverans av produkter samt den tidsperiod som anges i villkoren för eventuella returer och produktgaranti, dock inte längre än tre (3) år.
 • För att säkerställa efterlevnad av lagkrav, såsom bokföringslagen, lagrar vi dina personuppgifter i bokföringssystemet så länge vi är skyldiga att spara uppgifterna i enlighet med gällande lag.
 • I händelse av att vi samlar in personuppgifter för särskilda kampanjer, lotterier eller andra kampanjer, lagrar vi endast uppgifterna så länge det är nödvändigt för att uppfylla våra skyldigheter gentemot deltagarna.

7. Analysverktyg

Den här webbplatsen använder Google Analytics®, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (“Google”). Google Analytics använder så kallade “cookies”, som är textfiler som lagras på din dator, vilket möjliggör analys av användningen av webbplatsen. Informationen som genereras av cookies om användningen av denna webbplats (inklusive IP-adressen) är i samband med användningen av Google Analytics tilldelad en Google-server i USA och lagras där.

Google kommer att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsoperatörer och tillhandahålla annan användning av webbplatsen och internettjänster.Google kommer att överföra denna information till tredje part om det krävs enligt lag eller om tredje part behandlar dessa uppgifter för Googles räkning.

Google kommer inte att koppla din IP-adress till någon annan data som innehas av Google. Du kan neka användningen av cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare; det är dock viktigt att notera att du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats. Genom att använda denna webbplats samtycker du till behandlingen av dina uppgifter av Google på det sätt som beskrivs och för det ändamål som nämns ovan.

8. Kakor/Cookies

I vissa delar av vår webbplats förbehåller vi oss rätten att använda cookies för att göra vår tjänst mer användarvänlig, effektivare och säkrare. Cookies är små bitar av information som lagras på din dator och som din webbläsare memorerar. Cookies skadar inte din dator och innehåller inga virus. De flesta av de cookies vi använder är så kallade “sessionscookies”. De raderas automatiskt efter ditt besök (“session”) från din hårddisk. Andra cookies finns kvar på din dator vilket gör att vi kan känna igen din dator vid ditt nästa besök, så att du till exempel inte behöver fylla i beställningsformulär igen.

Vi använder informationen som finns i cookies för att underlätta användningen av vår webbplats och för att anpassa webbplatsen efter dina behov. Vi rekommenderar att du inte inaktiverar din webbläsare från att acceptera cookies, eftersom det kommer att hindra dig från att röra dig fritt från sida till sida och från att dra nytta av alla funktioner på In The Dreaming Garden-webbplatsen.

Du kan ställa in eller ändra din webbläsares kontroller för att acceptera eller avvisa cookies. Om du väljer att avvisa cookies kan du fortfarande använda våra webbplatser och vissa tjänster, men din åtkomst till vissa funktioner och delar av vår webbplats eller tjänster kan vara avsevärt begränsad.

9. Vilka är dina dataskyddsrättigheter?

Vi vill alltid vara transparenta med hur vi behandlar din information. Du har när som helst rätt att:

 • Åtkomst – om du vill få tillgång till din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag.
Begäran ska lämnas skriftligen och undertecknas av dig.
 • Rättelse – om uppgifterna är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att få uppgifterna rättade, med de begränsningar som följer av lagstiftningen.
  Radering – du kan begära radering av din information i den utsträckning som är i enlighet med gällande lag och i enlighet med ingångna avtal med dig och vi kommer givetvis alltid att göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering.
 • Begränsa behandlingen – du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter under vissa förutsättningar, till exempel för direktmarknadsföring eller profilering om du motsätter dig sådan behandling. Du har även rätt att när som helst återkalla ett givet samtycke och att vägra olika typer av marknadsföring.
 • Invändning mot behandling – du har också rätt att invända mot vår behandling (t.ex. om någon av de insamlade uppgifterna är felaktiga).
 • Dataportabilitet – du har rätt att be oss att överföra vissa av dina personuppgifter vi har om dig till ett annat företag eller organisation, om det är säkert och tekniskt genomförbart. Denna rätt gäller för personuppgifter som endast behandlas på automatiserade sätt och på grundval av samtycke eller för att fullgöra ett avtal. Din begäran om att utöva dina rättigheter enligt ovan kommer att bedömas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Observera att vi också kan behålla och använda din information vid behov för att uppfylla rättsliga skyldigheter och genomdriva våra avtal.

10. Säkerhet

In The Dreaming Garden försäkrar att vi har vidtagit alla administrativa, tekniska och fysiska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig, olaglig eller otillåten förstörelse, förlust, åtkomst, avslöjande eller användning. Vi säkerställer att dina data kommer att hanteras konfidentiellt och krypteras med SSL (Secure-Socket-Layer) säker servermjukvara. Den krypterade informationen om din beställning, ditt namn, adress, kreditkorts- eller bankuppgifter kan inte läsas av någon tredje part. Detta noteras av en liten “lås”-ikon för alla webbplatser som använder SSL och ligger i början av adressfältet, precis före webbadressen.

11. Länkar till andra webbplatser

För din bekvämlighet och information kan vår webbplats tillhandahålla länkar till andra webbplatser som kan drivas av företag som inte är anslutna till In The Dreaming Garden. Dessa företag kan ha sina egna integritetsmeddelanden eller policyer, som vi starkt rekommenderar att du granskar.

12. Personuppgiftsansvarig

Alla juridiska personer inom In The Dreaming Garden verkar som personuppgiftsansvariga enligt GDPR – (EU) 2016/679 – Art. 26.

13. Ändringar

Denna integritetspolicy kan uppdateras regelbundet för att återspegla förändringar i vår praxis för personlig information. För betydande förändringar kommer vi att meddela dig genom att lägga upp ett framträdande meddelande på vår webbplats som anger högst upp i meddelandet när det senast uppdaterades. Läs igenom denna integritetspolicy då och då för att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar.

14. Senast uppdaterad

Vår integritetspolicy uppdaterades senast 2024-07-01. Du kan se den senaste versionen av integritetspolicyn när som helst genom att klicka på hyperlänken “Sekretesspolicy” som finns i sidfoten på In The Dreaming Garden-webbplatsen.

15. Kontakt

Om du har några frågor kan du kontakta oss när som helst genom att skicka ett meddelande till: letter (@) inthedreaminggarden.se, eller genom att skicka ett brev till:

Josefin Berger
Linnégatan 28A
413 04 Göteborg
Sverige