Texter på webben som blir lästa – och mer

Jag hjälper dig att skriva texter för webben och tryckt media, detta har jag bland annat lärt mig om på utbildningen Webbredaktör på Högskolan i Borås. De texttyper jag behärskar bäst är:

För att du ska få ett hum om vad jag kan har jag här undertill sammanställt en guide med det jag tycker är viktigast om att skriva olika texttyper.

Så gör du för att skriva webbtexter som blir lästa

Vad får en besökare att vilja stanna på din site och läsa? Jo, naturligtvis är det viktigaste att du har ett innehåll som besökaren är intresserad av. Men det handlar också om att hjälpa besökaren att hitta till det innehållet, att texten är skriven på ett sätt som är enkelt att förstå, och att layouten gör att texten upplevs som lättläst.

Tipsen innehåller information om:

Layout

Några exempel på vad som gör att en text upplevs som mer lättläst på webben är att använda:

En del saker är gemensamt för texter på webben och i tryckt form, som att läsbarheten ökar med lagom långa rader och med luft runtom texten. Bilder lättar upp även tryckta texter – men en webbtext får gärna innehålla fler bilder eftersom det är mer ansträngande att läsa texter på en skärm än på tryckt material.

Språk

Använd gärna ett språk som är lätt att förstå om du önskar nå ut till en bred målgrupp. Det innebär till exempel att undvika alltför krångliga ord som sällan används. Var dock noga med språket då stavfel och ett grammatiskt inkorrekt språkbruk stör läsningen och sänker trovärdigheten för dig som avsändare.

Vad som är en lättläst text handlar också om hur vi är vana att få en text presenterad för oss.

Hjälp besökaren hitta till innehållet

När en person besöker en webbplats börjar hon med att snabbkolla siten: besökaren scannar innehållet och läser då rubriker och kortare texter som exempelvis bildtexter, men läser inte längre textsjok.

När hon väl hittat fram till ett intressant ämne kan däremot personen läsa en riktigt lång text, även på webben. Därför ska man gärna hålla texten på en webbplats kort och tydligt beskrivande på de inledande sidorna, och spara längre texter till sidor besökare har klickat sig fram till med hjälp av rubriker och länkar.

Läs mer om att skriva för webben på su.se

en sökning på ordet sokmotoroptimering resulterade i dessa träffar
Nyfiken på sökmotorsoptimering?

Sökmotoroptimering (SEO) – bli hittad genom sökmotorer

Besökare hittar din webbplats om de har webbadressen till den, men också genom att de söker i sökmotorer. För att öka chansen att människor hittar just din webbplats så sökmotoroptimerar du den, vilket betyder att du till exempel:

Läs mer om SEO i Googles PDF Grundhandbok om sökmotoroptimering. Där kan du även läsa lite mer om vad en title-rubrik, en description-text och en alt-text är.

Informationsdesignen lär oss om text för webben

Människor letar i allmänhet efter information på webben, och därför har en webbtext mycket gemensamt med texter i informationsdesign. Rubriker och brödtexter beskriver här innehållet tydligt för att läsaren enkelt ska hitta sin information.

Förklarande bilder

I informationsdesign använder man ofta informationsgrafik för att människor lättare ska ta till sig informationen. Ett exempel på informationsgrafik är ett diagram: istället för att beskriva resultatet enbart i ord hjälper man läsaren med beskrivande bilder.

Om vi tänker oss ett exempel där texten handlar om en undersökning av människors favoritfärger, så gäller det här inte enbart en bild på olika färger som passar texten, utan bilden benar ut och hjälper läsaren att förstå texten.

cirkeldiagram
Exempel på informationsgrafik i form av ett cirkeldiagram.

Nyhetstexten lär oss om text för webben

En webbtext har också en del gemensamt med nyhetstexter. I en nyhetstext vill man tidigt fånga läsaren och visa vad texten handlar om, vilket man även vill i en webbtext.

Enligt modellen den inverterade pyramiden som används inom journalistkåren så ska frågorna vem, när, var, vad och hur presenteras så tidigt som möjligt, gärna i ingressen. Efter detta följer viktiga detaljer i texten och sist kommer mer generell information och bakgrundsinformation.

Den inventerade pyramiden kan även användas till webbtexter eftersom läsaren fort kan se vad texten handlar om och får den viktigaste informationen först.

Text och tillgänglighet

Det finns olika sätt att göra en text tillgänglig för så många som möjligt.

Ett exempel är att på webben använda alt-texter till bilder, här av ett annat skäl än ur SEO-synpunkt: de som inte kan se och använder en uppläsarfunktion får alt-texten uppläst för sig. Om en bild visar något viktigt bör man därför beskriva detta i alt-texten eller i den löpande brödtexten.

Som jag tidigare nämnt gör man en text tillgänglig för fler genom att använda ord som människor förstår, och stödja texten med tydlig informationsgrafik. Det ökar givetvis förståelsen att skriva på fler språk än svenska, om läsarna har andra modersmål. Detta gäller naturligtvis både för tryckt text, och för text på webben.

Ibland är det svårt att läsa.

Man kan även anpassa en text ytterligare och göra en specialversion i så kallad lättläst text (LL) för de som behöver extra hjälp att läsa, det kan vara till dyslektiker eller har ett annat språk än svenska som modersmål, med flera. På webben kan man även med fördel länka till en inspelad ljudversion eller en videoversion av en text.

Läs gärna mer om vad som gör en text lättläst på Centrum för Lättlästs webbplats. Jag fick under min utbildning testa på att skriva lättläst text.