Tillbaka till sidan Illustration

Illustration till tidningsartikel

Illustration till tidskrift av man som läser, 
bokstäverna i tidningen hoppar ut och anfaller honom.
Jag mixade målat bläck på papper med digital illustration.

En illustration jag gjorde till en artikeluppgift om vad som gör en text svår eller lätt att läsa. Skoluppgift på utbildningen Webbredaktör.